SILASTIC™

Kauczuk silikonowy

Typ produktu:
– Klej elastomerowy

odkryj więcej

Rozszerzenie możliwości projektowych dzięki szerokiej gamie elastomerów silikonowych

Elastomery SILASTIC™ obejmują wiodącą w branży gamę sprawdzonych technologii kauczuku silikonowego i fluorosilikonu. Poszczególne produkty oferują szeroki wybór właściwości o wysokiej wydajności i doskonałej charakterystyce przetwarzania dla szerokiego zakresu zastosowań.

Cechy produktów SILASTIC™

  • Elastomery odporne na wysoką temperaturę są dostępne jako mieszanki kauczuku silikonowego o wysokiej konsystencji (HCR) lub ciekłego kauczuku silikonowego (LSR).
  • Elastomery odporne na paliwo są dostępne jako mieszanki kauczuku fluorosilikonowego (FSR) lub ciekłego kauczuku silikonowego (F-LSR).
  • Te wielofunkcyjne materiały łączą w sobie właściwości chemiczne i mechaniczne, którym nie dorównuje wiele polimerów organicznych. Opcje produkcji obejmują formowanie wtryskowe i tłoczne, wytłaczanie, kalandrowanie i powlekanie dyspersyjne. Dostępny jest szeroki wybór twardości, ciężaru właściwego, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, barwników i właściwości płynięcia. Elastomery SILASTIC™ oferują szeroki zakres właściwości użytkowych w zależności od zastosowania.