Skip to main content
Home » PRZEMYSŁY » Koleje

Koleje

Innowacje i zmiany tempa są aktywnie promowane w transporcie pasażerskim, towarowym, a także w całej infrastrukturze kolejowej i w powiązanych branżach.

Ponieważ poziom globalnej konkurencji jest wysoki, producenci potrzebują rozwiązań wspierających ich konkurencyjność i zapewniające im długoterminowy wzrost.

W procesie produkcyjnym ciągła poprawa jakości, zdolność do innowacji w cyklach projektowania i przetwarzania, redukcja wagi, przy stałym i ścisłym przestrzeganiu surowych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska stały się kluczowe dla sukcesu.

Nie mniej istotny jest cel zredukowania kosztów i utrzymania ich na niskim poziomie.

Naszą misją jest dostarczanie unikalnych rozwiązań technologicznych, które zapewniają większą wartość dla największych graczy w sektorze kolejowym.

Odkryj inne branże

Motoryzacja

większa mobilność i zaangażowanie w efektywność energetyczną i ochronę środowiska.

Kontynuuj

Żywność

Przepisy regulujące produkcję żywności stają się z dnia na dzień coraz bardziej surowe i restrykcyjne.

Kontynuuj

Oświetlenie

Oszczędzanie energii jest dziś bardzo ważnym celem w cywilizacji konsumpcji.

Kontynuuj

Energetyka

Dystrybuujemy szeroką gamę klejów i uszczelniaczy specjalnie opracowanych do produkcji energii alternatywnej.

Kontynuuj

Elektronika

Elektronika coraz częściej wkracza w nasze życie codzienne, w domu, w samochodzie, w pracy, w rozrywce itp.

Kontynuuj

E-mobilność

Rozwiązania technologiczne, które napędzają nową generację pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Kontynuuj