Skip to main content
Home » Blog » Born2Bond™ Light Lock HV: 10 wskazówek dotyczących światło utwardzalnych systemów wiążących

Kleje światłoutwardzalne Born2Bond, zwłaszcza Born2Bond™ Light Lock HV, są najpopularniejszymi produktami w procesach montażowych. Szybkość utwardzania oraz siła przyczepności, jakimi się charakteryzują, to tylko niektóre z powodów, dzięki którym cieszą się tak dużym zainteresowaniem ze strony producentów. Aby aplikacja produktu została najlepiej dobrana, należy wziąć pod uwagę zmienne dotyczące dawkowania: podłoże produktu, źródło światła, ekspozycję na światło oraz inne pomniejsze czynniki, które wpłyną na zdolność do tworzenia skutecznych wiązań kleju.

Mamy 10 wskazówek, które pomogą osiągnąć zaplanowane cele produkcyjne oraz zminimalizować ryzyko błędu:

  • Pamiętaj o odpowiednim stroju, zgodnym z BHP. W przypadku klei UV, zdarza się, że wykorzystują one do utwardzania światło z widma UV. W celu zapewnienia ochrony przed tego typu światłem, należy nosić rękawice podczas pracy, natomiast podczas używania światła UV, niezbędne są okulary ochronne z ochroną dobraną pod kątem promieniowania UV.
  • Zgodność kleju z rodzajem aplikacji. Nie wszystkie elementy łączące są kompatybilne z klejami UV, takimi jak Born2Bond™ Light Lock HV. Niektóre nieprzezroczyste lub kolorowe podłoża nie przepuszczają światła UV, a znaczna część powierzchni kolorowych zawiera dodatki (np. inhibitory UV), które mogą utrudnić lub uniemożliwić utwardzanie się kleju. Korzystając z pomocy ekspertów MD Polonia, pomożemy dobrać odpowiedni klej w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie.
  • Zgodność między urządzeniami dozującymi a klejami UV: kluczowa jest inwestycja w odpowiedni sprzęt z precyzyjnie dobranymi dyszami dozującymi, które będą kompatybilne z klejami UV. Sprzęt nie może być przezroczysty, musi być odporny na promieniowanie, aby uniknąć przedwczesnego utwardzenia produktu. W przypadku systemu podwójnego utwardzania, należy zwrócić uwagę na odpowiedni rozmiar otworu dyszy. W przypadku za małego otworu dyszy, istnieje ryzyko przedwczesnego utwardzenia się produktu, czego skutkiem będą przestoje w produkcji.
  • Odpowiednie środowisko produkcyjne: ważna jest ekspozycja na światło. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy produkt jest wystawiony na światło. Najmniejsza ilość światła pochodzącego z okien lub z lamp może wpłynąć negatywnie na klej UV i dana partia będzie zmarnowana, co przyczyni się do opóźnień w produkcji. Pojemnik z klejem UV powinien być nieprzezroczysty, odporny na światło UV, dokładnie uszczelniony oraz nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie światła (z okien lub lamp). Ważne jest także, aby światło słoneczne lub światło pochodzące ze sztucznego oświetlenia dosięgało dyszy dozującej.
  • Przygotowanie podłoża. Zwróć uwagę czy podłoże jest czyste i wolne od wszelkich zabrudzeń. Jakiekolwiek pozostałości na powierzchni zakłócą zdolność kleju do prawidłowego zwilżenia powierzchni. Może się okazać, że niektóre podłoża będą wymagały wcześniejszego przygotowania pod klejenie poprzez np. polietylen. Związane jest to z wysokością energii powierzchniowej. Z przyjemnością pomożemy dobrać odpowiedni klej do konkretnego podłoża.
  • Zmniejszenie ekspozycji na cień podczas utwardzania – pomoże to osiągnąć najlepsze wyniki podczas utwardzania kleju. Ważne jest, aby podczas samego procesu utwardzania klej był w pełni oraz równomiernie wystawiony na działanie światła. W przypadku gdy klej będzie nierównomiernie wystawiony na światło, warto rozważyć użycie kleju podwójnie utwardzanego. Kleje UV można utrwalić światłem a następnie utwardzić wilgocią lub innymi metodami aktywacji.
  • Uwaga na pęcherzyki powietrza! Pęcherzyki powietrza mogą bezpośrednio wpłynąć na siłę wiązania kleju Born2Bond™ Light Lock HV, poprzez zmniejszenie wagi aplikowanego produktu. Po każdorazowym napełnieniu pojemnika z klejem, przewody należy przepłukać, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia pęcherzyków powietrza podczas aplikacji produktu. Należy także pamiętać, aby ciśnienie było odpowiedni dopasowane do lepkości kleju. W przypadku klejów o niskiej lepkości najlepiej sprawdzą się pojemniki pour-in oraz drop-in, natomiast w przypadku klejów o wyższej lepkości zalecane są pompy dozujące. Born2Bond™ Light Lock HV jest wszechstronnym produktem, ponieważ możemy go znaleźć w różnych zakresach lepkości.
  • Dostosowanie fali światła do kleju. Kleje mają określoną długość fali do szybkiego i mocnego utwardzania. Długość fali może mieścić się w zakresie od 365 nm do 450 nm, podczas gdy klej będzie się utwardzał przy innych długościach fal. Najlepsze wyniki zostaną osiągnięte dopasowując długość fali światła UV lub LED do długości fali fotoinicjatorów w kleju.
  • Odpowiednie natężenie światła. Intensywność źródła światła może również wpływać na szybkość utwardzania kleju. Wyższa intensywność może pomóc skrócić czas utwardzania. Ważne, aby pamiętać, że każda naklejka ma maksymalną intensywność. Po osiągnięciu maksymalnego limitu, proces utwardzania nie przyspiesza lub przyspiesza utwardzanie zbyt mocno, zmniejszając resztkową przyczepność.ù
  • Zapewnij stałą ekspozycję na światło w celu równomiernego utwardzania. W przypadku ruchomego źródła światła, utwardzenie może być niespójne w porównaniu do kolejnych aplikacji. Problem ten można rozwiązać poprzez włączenia światła do procesu automatyzacji. Pozwoli to na to, że elementy będą podstawiane w stałej odległości od światła i pod tym samym jego natężeniem.

Mascherpa oferuje precyzyjne, wysokowydajne, światło utwardzalne kleje odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań montażowych. Przykładowym produktem jest Born2Bond™ Light Lock HV, słabo wykwitający i bezwonny klej błyskawiczny, specjalnie zaprojektowany do klejenia większości podłoży, w tym tworzyw sztucznych i gumy. Formuła została zaprojektowana tak, aby mieć wysoką siłę wiązania, nawet w obszarach narażonych na zginanie, a ponadto staranny dobór składników preparatu zapewnia, że ​​produkt nie plami obszarów blisko linii wiązania.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji na temat kleju światłoutwardzalnego Born2Bond™ Light Lock HV.